ALGEMENE VOORWAARDEN
De GeboortePartner biedt meerdere diensten aan om de zwangere en haar partner te ondersteunen tijdens de zwangerschap als bevalling. De GeboortePartner biedt hiervoor cursussen aan zoals HypnoBirthing maar ook Prive, Mini en zelfs online cursussen. Al deze cursussen zijn gemaakt vanuit passie en uiteraard veel plezier. Het is elke keer weer een feestje om de zwangere te mogen ondersteunen, zien dat zij zich gehoord voelt en dat ze een bevalling heeft waar ze trots op is. Je kunt De GeboortePartner ook inschakelen als je doula begeleiding wilt tijdens je bevalling. Samen zorgen we er dan voor dat je een bevalling hebt waar je met plezier aan terugdenkt!Om er voor te zorgen dat we niet voor verrassingen komen te staan, hebben we hier een aantal praktische zaken en uitgangspunten verwoord in onze Algemene Voorwaarden. 
1. ALGEMEEN
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op
de producten en diensten van De GeboortePartner, hierna vernoemd als GBP.
- Onder cliënt wordt verstaan de zwangere vrouw en haar
geboortepartner. Onder geboortepartner wordt verstaan
de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de
geboorte. Meestal is dit de partner, vader van de baby
maar het kan ook een vriendin, moeder, zus of doula zijn. Bij elke cursus geldt dat het niet verplicht is voor de partner om er bij te zijn, echter wel gewenst voor optimaal effect. 
- Onder producten wordt verstaan de tastbare artikelen.
- Onder diensten wordt verstaan de niet tastbare artikelen zoals de cursussen.
- GBP is lid van de BeroepsCooperatie ChildBirth Educators (BCE).
- De HypnoBirthingcursus, Prive Cursus, Mini Cursus, Online Cursus, Eendaagse cursus zijn cursussen ter voorbereiding op de bevalling.
- YESHYPNOBIRTHING.com en YESDOULA.com zijn beide onderdelen van De Geboortepartner
2. LEVERING
2.1 PRODUCTEN
- De gewenste artikelen kunnen in de webshop besteld worden en daarna direct betaald. 
- Na betaling worden bestelde artikelen binnen 1 week opgestuurd.
- Wanneer product niet beschikbaar is, wordt cliënt hier binnen 48 uur van op de hoogte gesteld. Cliënt kan kiezen tussen geld retour of nalevering afwachten. 
2.2 DIENSTEN
- DGP geeft diverse cursussen en verzorgd ook regelmatig workshop voor andere geboortewerkers. Een actueel aanbod vind je op de website alsmede de opbouw van de cursus of workshop. 
GROEPSCURSUS/EENDAAGSE HYPNOBIRTHING
- De cursus wordt gevolgd in een groep van minimaal 3 en maximaal 7 zwangere stellen (zwangere met geboortepartner).
- Op www.degeboortepartner.nl kan de planning van de cursussen worden gevonden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij te weinig aanmeldingen wordt de cursus opgeschoven. Indien hier sprake van is krijgt de cliënt hierover bericht. De cliënt kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie te volgen of over te stappen naar een Privé Cursus. 
- Wanneer de cliënt geen bericht ontvangt gaat de cursus
gewoon door op de afgesproken data.
MINICURSUS HYPNOBIRTHING OF PRIVE CURSUS
- De cursus kan bij de cliënte thuis worden gevolgd of bij DGP in de praktijk in Elst, tegen extra vergoeding. 
3. INSCHRIJVING CURSUS
- Inschrijving gebeurt via het aanmeldformulier van DGP te vinden op de website. 
- Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
- Wanneer een groep vol is, kan de cliënt op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cliënt kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cliënt hier bericht van.
- Voor de ONLINE CURSUS geldt dat na betaling je direct een login en wachtwoord kan aanmaken en daardoor ook gelijk aan de slag kan. 
- Voor Privé of Mini Cursus geldt dat cliënt contact opneemt met DGP voor plannen van deze cursus. Cliënt ontvangt van DGP een lijst van mogelijkheden wanneer bijeenkomsten ingepland kunnen worden. Dit dient binnen redelijke termijn te gebeuren (max 72 uur) anders heeft DGP het recht om gegeven mogelijkheden ook aan andere cliënten aan te bieden. 
4. CORRESPONDENTIE
- Alle correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email aan info@degeboortepartner.nl.
- Wanneer cliënt een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze alleen ingehaald worden bij een andere groep mits daar plek is. Wanneer cliënt niet kan, dit zo spoedig mogelijk doorgeven aan DGP. 
- Na elke bijeenkomst ontvangt cliënt in de dropbox een pdf bestand met de handout van de presentatie. Vragen hierover kunnen per email gesteld worden. 
- Cliënt kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.
5. AANSPRAKELIJKHEID
- DGP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door cliënt naar de cursusruimte/pratkijk worden meegenomen. 
- DGP is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
- Cliënt dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. DGP is niet verantwoordelijk voor  eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van cliënt .
6. BETALING
- Na aanmelding en betaling via de webshop ontvangt cliënt een ontvangstbevestiging inclusief factuur. 
- Voor cursussen en workshops geldt: aanmelden verplicht tot betalen.
- Als het voor cliënt een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met  info@degeboortepartner.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
- Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij cliënt. 
- Voor Doula Begeleiding gelden aanvullende voorwaarden. Deze worden overlegd bij het vrijblijvend kennismakingsgesprek.
-  
7. BORG
- Bij huren van producten vraagt DGP een borg. Wanneer het gehuurde object retour is gestuurd, wordt deze door DGP binnen 2 werkdagen gecheckt op beschadigingen. Wanneer object in goede orde is en binnen termijn retour is gestuurd, wordt gehele borg teruggestort op rekeningnummer waarop cliënt zelf betaling heeft gedaan. 
- DGP behoudt zich het recht wanneer er beschadigingen zijn, de vervangings- en/of reparatiekosten van de borg af te halen. 
- DGP behoudt zich het recht dat wanneer object buiten gestelde termijn retour is gestuurd, een bedrag van de borg in te houden. Elke week dat object later is teruggestuurd dan afgesproken, wordt bedrag ingehouden. Deze bedragen zijn terug te vinden op website. 
8. ANNULERING DOOR CURSIST
- Cliënt heeft het recht producten binnen 14 werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, te retourneren conform de wet "kopen op afstand". Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment 
dat de artikelen door u zijn ontvangen.  
Voorwaarde voor het retourneren van de bestelling is dat u DGP voorafgaand aan de retourzending middels e-mail op de hoogte te brengt. 
U kunt e-mail sturen aan info@degeboortepartner.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam en ordernummer (deze is te vinden op de factuur) en of u wilt ruilen of retourneren. De retourbetaling betreft het  aankoopbedrag van de producten, welke ongebruikt en onbeschadigd, in originele verpakking dienen te worden aangeboden. De retourbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat DGP de goederen retour heeft ontvangen. Alle verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van cliënt. Indien cliënt de zending ongefrankeerd verzendt, worden de gemaakte kosten verhoogd 
met administratiekosten aan de klant doorberekend. Retourzendingen moeten worden gezonden
aan;
De GeboortePartner
Gele Lis 6
6661LG Elst
Nederland 
- Ook voor de ONLINE CURSUS geldt de wettelijke termijn van 14 dagen op zicht. Mocht cliënt af zien van de koop dient cliënt dit aan DGP mede te delen binnen 14 dagen per email aan info@degeboortepartner.nl. 
- Overige Producten: Annuleringsvoorwaarden voor Tens, CUB, Birth in a Pool, Doula, Cursus of Workshop:
* Tot 5 weken voor start dienst: kosteloos annuleren
* Binnen 5 weken voor start dienst: 50% van de totale kosten worden teruggestort
* Binnen 3 weken voor start dienst: 40% van de totale kosten worden teruggestort
* Binnen 2 week voor start dienst: 15% van de kosten worden teruggestort
* Binnen 1 week voor start dienst: 100% van de totale kosten worden doorbelast
* No-show: 100% van de totale kosten worden doorbelast
NB: Start dienst is voor verhuur en doula vanaf week 37. 

Volledige restitutie van het cursusgeld kan verder geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:
• Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
• Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht). 
• Wanneer er iemand op de wachtlijst staat om ook deel te nemen aan deze cursus en ook kan. 
Cliënt mag ook zelf vervanger zoeken om in plaats van cliënt plek in te nemen tijdens cursus of workshop. 
9. ANNULERING DOOR DGP
- DGP behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. Cliënt 
wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode of omgezet worden in een Privé Cursus.
- Mocht een les niet doorgaan door ziekte aan kant van DGP of andere overmacht, dan zorgt DGP dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. DGP zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie of tijdstip.  Mocht in geval van groepscursus/eendaagse niet iedereen tegelijk kunnen, kan het zijn dat cliënt (een deel van) de cursus als privé ontvangt. 
10. VERTROUWELIJKHEID
- DGP zal de door cliënt verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
11. TARIEVEN
- De tarieven van alle cursussen, workshops en artikelen zijn te vinden op de website.
- De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij cliënt.
12. KLACHTEN
- Cliënt kan een klacht per email indienen bij DGP: info@degeboortepartner.nl.
- Een klacht wordt binnen 14 dagen in behandeling genomen.
VASTGESTELD DOOR DE GEBOORTEPARTNER SEPTEMBER 2019